Informacje o polityce prywatności

Robert Bosch sp. z o.o. (w dalszej części „Bosch“ bądź „My“ lub „Nam”) cieszy się z odwiedzenia przez Państwa naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych (zwanych łącznie „ofertą online”) oraz z Państwa zainteresowania naszą firmą i naszymi produktami.

1. Robert Bosch sp. z o.o. szanuje Państwa prywatność
Ochrona Państwa prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych są dla nas ważne i uwzględniamy to w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe zbierane podczas przeglądania przez Państwa naszych ofert online przetwarzamy poufnie i zawsze zgodnie z przepisami ustawowymi.
Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są elementem naszej polityki firmowej.

2. Podmiot Odpowiedzialny
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest Robert Bosch sp. z o.o.; wyjątki są objaśnione w niniejszych informacjach o polityce prywatności.
Nasze dane kontaktowe wyglądają następująco:
Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Polska
Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy
Krystyna Boczkowska, Piotr Pyzio
Numer telefonu
+48 (0) 22 715 40 00

3. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

3.1. Zasady
Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej, czyli np. imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonu, adresy e-mail, dane umowy, dane księgowe i rozliczeniowe, które są wyrazem identyfikacji osoby.
Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (wraz z adresami IP) tylko wtedy, gdy istnieje do tego ustawowa podstawa prawna lub udzielili nam Państwo zgody odnośnie do tego, np. w ramach rejestracji.

3.2. Cele przetwarzania i podstawy prawne
My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • Udostępnienie tej oferty online i wykonanie umowy zgodnie z naszymi warunkami umowy, łącznie z rozliczeniem (podstawy prawne: wykonanie umowy).
 • Do ustalania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (podstawy prawne: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych i uzasadniony interes w usunięciu zakłóceń i bezpieczeństwie naszych ofert).
 • Autoreklama i reklama obca oraz badanie rynku i pomiar zasięgu w dopuszczalnym ustawowo zakresie bądź w oparciu o udzielenie zgody (podstawa prawna: zgoda / uzasadniony interes z naszej strony w marketingu bezpośrednim, dopóki odbywa się to zgodnie z wytycznymi przepisów o ochronie danych i o konkurencji).
 • Zachowanie i obrona naszych praw (podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw).

3.3 Pliki dziennika
Przy wszelkim korzystaniu z Internetu określone informację są automatyczne przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową i gromadzone przez nas w tzw. plikach dziennika.

Pliki dziennika są zapisywane przez nas na krótki czas w celu ustalenia zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (np. dla wyjaśnienia prób ataków), a następnie usuwane. Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane do momentu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu i mogą w indywidualnym przypadku zostać przekazane organom śledczym.

Pliki dziennika są (bez adresu bądź bez pełnego adresu IP) wykorzystywane również do celów analizy; odnośnie do tego patrz punkt Analiza internetowa.

W plikach dziennika są zapisywane w szczególności następujące informacje:

 • adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, z którego odbywa się dostęp do oferty online;
 • adres strony internetowej, z której wyświetlona została oferta online (tzw. URL pochodzenia lub referera);
 • nazwa dostawcy usług, poprzez którego odbywa się dostęp do oferty online;
 • nazwa pobranych plików bądź informacji;
 • data i godzina oraz czas trwania pobierania;
 • ilość przesłanych danych;
 • system operacyjny i informacje dotyczące używanej przeglądarki internetowej, łącznie z zainstalowanymi wtyczkami (np. do Flash Playera);
 • kod statusu http (np. „zapytanie powiodło się” lub „nie znaleziono żądanego pliku”).

3.4. Dzieci
Ta oferta online nie jest skierowana do dzieci poniżej 16. roku życia.

3.5. Przekazywanie danych
Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmiotom odpowiedzialnym zasadniczo tylko wtedy, gdy jest to wymagane do wykonania umowy, mamy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw prawnych znajdują się w punkcie Cele przetwarzania i podstawy prawne. Stroną trzecią mogą być również inne firmy Grupy Bosch. Jeżeli dane są przekazywane stronie trzeciej na podstawie uzasadnionego interesu, jest to wyjaśnione w niniejszych informacjach o polityce prywatności.
Ponadto dane mogą być przekazywane innym podmiotom odpowiedzialnym, o ile bylibyśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów ustawowych lub wykonalnego nakazu urzędowego bądź sądowego.

3.6. Dostawcy usług (ogólnie)
Zlecamy zewnętrznym dostawcom usług takie zadania jak usługi sprzedażowe i marketingowe, zarządzanie umowami, realizacja płatności, programowanie, hosting danych i usługi infolinii. Starannie wybraliśmy tych dostawców i regularnie ich monitorujemy, w szczególności to, czy obchodzą się odpowiednio z zapisanymi u nich danymi i czy są one zabezpieczone. Wszyscy dostawcy usług zostają zobowiązani przez nas do zachowania poufności i do przestrzegania wytycznych ustawowych. Dostawcami usług mogą być również inne firmy Grupy Bosch

3.7. Okres zapisania; terminy przechowywania
Państwa dane zachowujemy zasadniczo tak długo, jak jest to wymagane do świadczenia naszej oferty online i związanych z nią usług bądź jak mamy uzasadniony interes w dalszym zachowaniu danych (np. również po wykonaniu umowy możemy wciąż mieć uzasadniony interes w marketingu pocztowym). We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe z wyjątkiem takich danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym i handlowym terminów przechowywania jesteśmy zobowiązani trzymać przez pewien okres takie dokumenty jak np. umowy i faktury).

4. Wykorzystywanie ciasteczek

4.1. Informacje ogólne
Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze podczas przeglądania oferty online. Gdy ta oferta online zostanie ponownie wyświetlona przez Państwa, przeglądarka odsyła zawartość ciasteczek z powrotem do odnośnego dostawcy usług i umożliwia w ten sposób rozpoznanie urządzenia końcowego. Odczyt ciasteczek umożliwia nam optymalne dopasowanie oferty online do Państwa i ułatwienie Wam korzystania z niej.

4.2. Wyłączanie i usuwanie ciasteczek
Gdy przeglądają Państwo nasze strony internetowe, zostajecie zapytani w wyskakującym oknie Cookie Layer, czy zgadzacie się na ciasteczka ustawiane na naszej stronie czy też chcielibyście je wyłączyć w ustawieniach.
Jeżeli zdecydują się Państwo, by nie zgodzić się na ciasteczka, wówczas w Waszej przeglądarce ustawione zostanie ciasteczko opt-out. Ciasteczko to służy wyłącznie do przyporządkowania Państwa sprzeciwu. Wyłączenie ciasteczek może jednak prowadzić do tego, że poszczególne funkcje naszych stron internetowych nie będą już dostępne dla Państwa. Proszę pamiętać, że ciasteczko opt-out może ze względów technicznych znaleźć zastosowanie tylko w odniesieniu do przeglądarki, z której zostało ustawione. Jeżeli usuną Państwo ciasteczka lub użyją innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, należy ponownie dokonać wyboru opt-out.
Możliwość ustawienia nie obejmuje ciasteczek, które zostały ustawione przez innych dostawców usług podczas przeglądania przez Państwa stron internetowych podmiotów trzecich.
Poprzez przeglądarkę można jednak w każdej chwili usunąć wszystkie ciasteczka. Odnośne informacje znajdują się w funkcjach pomocy przeglądarki. Również to może jednak prowadzić do tego, że poszczególne funkcje nie będą już dostępne dla Państwa.
Poza tym poprzez następującą stronę internetową istnieje możliwość zarządzania wykorzystywaniem ciasteczek przez dostawców zewnętrznych i dezaktywacji ich:
http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.
Ta strona internetowa nie jest prowadzona przez nas, w związku z czym nie jesteśmy za nią odpowiedzialni i nie mamy wpływu na jej treści i dostępność.

4.3 Przegląd wykorzystywanych przez nas ciasteczek
W tym punkcie znajduje się przegląd wykorzystywanych przez nas ciasteczek.

4.3.1 Koniecznie potrzebne ciasteczka
Określone ciasteczka są potrzebne, abyśmy mogli bezpiecznie udostępniać swoją ofertę online. Ta kategoria obejmuje np.
ciasteczka służące do identyfikacji bądź uwierzytelniania naszych użytkowników;
ciasteczka tymczasowo zapisujące określone dane wprowadzone przez użytkowników (zawartość koszyka lub formularza)
ciasteczka zapisujące określone preferencje użytkowników (np. ustawienia wyszukiwania lub języka)
ciasteczka zapisujące dane w celu zagwarantowania bezzakłóceniowego odtwarzania treści wideo i audio

4.3.2 Ciasteczka analityczne
Wykorzystujemy ciasteczka analityczne, aby móc zarejestrować nawyki użytkowe (np. klikane banery reklamowe, odwiedzane podstrony, stawiane zapytania wyszukiwawcze) naszych użytkowników i przeanalizować je w formie statystycznej.

4.3.3 Ciasteczka reklamowe
Wykorzystujemy ciasteczka również do celów reklamowych. Utworzone za pomocą tych ciasteczek profile dotyczące nawyków użytkowych (np. klikane banery reklamowe, odwiedzane podstrony, stawiane zapytania wyszukiwawcze) są wykorzystywane przez nas do wyświetlania Państwu reklam bądź ofert dostosowanych do Waszych zainteresowań („reklama oparta na zainteresowaniach”).

4.3.4 Ciasteczka reklamowe podmiotów trzecich
Pozwalamy również innym firmom zbierać dane naszych użytkowników za pomocą ciasteczek reklamowych. Umożliwia to nam i podmiotom trzecim wyświetlanie osobom korzystającym z naszej oferty online reklamy opartej na zainteresowaniach, która ogólnie i bez ograniczenia do naszej oferty online bazuje na analizie Państwa nawyków użytkowych (np. klikane banery reklamowe, odwiedzane podstrony, zapytania wyszukiwawcze).

4.3.5 Ciasteczka konwersyjne
Nasi partnerzy zajmujący się śledzeniem konwersji tworzą ciasteczko na Państwa komputerze („ciasteczko konwersyjne“), gdy tylko poprzez ogłoszenie odnośnego partnera dotrzecie na naszą stronę internetową. Ciasteczka te z reguły po 30 dniach tracą ważność. Jeżeli odwiedzą Państwo nasze określone strony i ciasteczko jeszcze nie straciło ważności, wraz z odnośnym partnerem zajmującym się śledzeniem konwersji możemy rozpoznać, że określony użytkownik kliknął na ogłoszenie i w ten sposób został przekierowany na naszą stronę. Informacje uzyskane za pomocą ciasteczka konwersyjnego służą do tworzenia statystyk konwersji i poznania całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli na odnośne ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę opatrzoną tagiem śledzenia konwersji.

4.3.6 Ciasteczka śledzące w związku z wtyczkami społecznościowymi
Na niektórych stronach naszej oferty online znajdują się treści i usługi innych dostawców (np. Facebook, Twitter), którzy ze swej strony mogą wykorzystywać ciasteczka i komponenty aktywne. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez tych dostawców. Bliższe informacje na temat wtyczek społecznościowych znajdują się w punkcie Wtyczki społecznościowe.

5. Analiza internetowa
Potrzebujemy informacji statystycznych dotyczących korzystania z naszej oferty online, aby móc ją uczynić bardziej przyjazną dla użytkownika, dokonywać pomiarów zasięgu i prowadzić badanie rynku.
Do tego celu używamy opisanych w niniejszym punkcie narzędzi analizy internetowej.
Utworzone tymi narzędziami za pomocą ciasteczek analitycznych lub przez analizę plików dziennika profile korzystania nie są łączone z danymi osobowymi. Narzędzia nie wykorzystują w ogóle adresów IP użytkowników lub skracają je natychmiast po zebraniu danych.
Dostawcy narzędzi przetwarzają dane tylko jako podmioty przetwarzające zgodnie z naszymi poleceniami i nie do własnych celów.
W odniesieniu do każdego narzędzia dostępne poniżej są informacje dotyczące dostawcy i tego, jak można nie zgodzić się na zbieranie i przetwarzanie danych przez narzędzie.
W przypadku narzędzi pracujących z ciasteczkami opt-out należy pamiętać, że funkcja opt-out odnosi się do urządzenia bądź przeglądarki i zasadniczo dotyczy tylko używanego właśnie urządzenia końcowego bądź używanej przeglądarki. W przypadku używania kilku urządzeń końcowych bądź przeglądarek należy ustawić opt-out na każdym urządzeniu końcowym z osobna i w każdej używanej przeglądarce.
Ponadto można również ogólnie uniemożliwić tworzenie profili korzystania, dezaktywując generalnie wykorzystywanie ciasteczek; odnośnie do tego patrz punkt Wyłączanie i usuwanie ciasteczek.

5.1. Web Trends
Program WebTrends jest udostępniany przez firmę WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA.
Mogą Państwo nie zgodzić się na zbieranie i analizowanie swoich danych przez to narzędzie, korzystając z możliwości opt-out dostępnej pod następującym linkiem: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.

5.2. Optimizely
Program Optimizely jest udostępniany przez firmę Optimizely GmbH, Spichernstrasse 6, 50672 Kolonia, Niemcy.
Mogą Państwo nie zgodzić się na zbieranie i analizowanie swoich danych przez to narzędzie, korzystając z możliwości opt-out dostępnej pod następującym linkiem: https://www.optimizely.com/de/opt_out/.

5.3. Monetate
Program Monetate jest udostępniany przez firmę Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA.
Mogą Państwo nie zgodzić się na zbieranie i analizowanie swoich danych przez to narzędzie, [dopisać indywidualne rozwiązanie].

5.4. Google Analytics
Program Google Analytics jest udostępniany przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Używamy Google Analytics z oferowaną przez Google dodatkową funkcją anonimizacji adresów IP. Adres IP jest przy tym skracany przez Google z reguły już w UE i tylko w wyjątkowych przypadkach dopiero w USA oraz w każdym przypadku zapisywany jedynie w skróconej formie.
Mogą Państwo nie zgodzić się na zbieranie i analizowanie swoich danych przez to narzędzie, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

5.5. Etracker
Program etracker jest udostępniany przez firmę etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Niemcy.
Mogą Państwo nie zgodzić się na zbieranie i analizowanie swoich danych przez to narzędzie, korzystając z możliwości opt-out dostępnej pod następującym linkiem: https://www.etracker.com/datenschutz/.

5.6. Webtrekk
Program Webtrekk jest udostępniany przez firmę Webtrekk GmbH, Boxhagener Straße 76-78, 10245 Berlin, Niemcy.
Mogą Państwo nie zgodzić się na zbieranie i analizowanie swoich danych przez to narzędzie, pobierając i zapisując ciasteczko opt-out dostępne pod następującym linkiem: http://optout.webtrekk.net/?r=http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.

6. Zewnętrzne linki
Nasza oferta online może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich − niezwiązanych z nami dostawców. Po kliknięciu w link nie mamy już wpływu na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie ewentualnych danych osobowych (jak np. adres IP lub URL strony, na której znajduje się link) przesłanych podmiotowi trzeciemu wraz z kliknięciem w link, ponieważ postępowanie podmiotów trzecich oczywiście nie podlega naszej kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez podmioty trzecie.

7. Bezpieczeństwo
Nasi pracownicy i zaangażowane przez nas firmy usługowe są zobowiązane do zachowania dyskrecji i do przestrzegania przepisów znajdujących zastosowanie ustaw o ochronie danych.

Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych szczególnie przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, manipulacji, utraty, modyfikacji lub ujawnieniem bądź dostępem bez upoważnienia. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.

8. Prawa użytkowników
W celu dochodzenia swoich praw proszę skorzystać z danych zamieszczonych w punkcie Kontakt. Proszę przy tym zadbać, by możliwa była dla nas jednoznaczna identyfikacja Państwa osoby.
Prawo do informacji: mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy.
Prawo do skorygowania i usunięcia danych: mogą Państwo zażądać od nas skorygowania nieprawdziwych danych i – o ile spełnione są wymogi ustawowe – uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej).
Ograniczenie przetwarzania: mogą Państwo zażądać od nas – o ile spełnione są wymogi ustawowe – abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych.
Sprzeciw wobec przetwarzania danych: ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.
Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych („sprzeciw wobec reklamy”). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Waszych danych w ramach już trwającej kampanii.
Sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu: ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.
Odwołanie zgody: jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona.

8.1. Możliwość przenoszenia danych
Mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź – o ile to wykonalne technicznie – by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.

8.2. Prawo złożenia zażalenia do organu nadzorczego:
Mają Państwo prawo złożenia zażalenia do organu ochrony danych. Mogą Państwo zwrócić się w tym celu do organu ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania bądź regionu lub do organu ochrony danych właściwego dla nas. Jest to:
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl

9. Zmiana informacji o polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeżeli jest to potrzebne z powodu rozwoju technicznego. W tych przypadkach dostosujemy odpowiednio nasze informacje o polityce prywatności. Proszę zatem mieć na uwadze aktualną wersję naszych informacji o polityce prywatności.

10. Kontakt
Jeżeli chcieliby Państwo skontaktować się z nami, można to zrobić pod adresem podanym w punkcie „Podmiot odpowiedzialny”.
W odniesieniu do dochodzenia swoich praw oraz do sugestii i zażaleń dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych zalecamy, by zwrócili się Państwo do pełnomocnika naszego koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych):
Pan
Matthias Goebel
Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Grupie Bosch (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 2270173
Stuttgart
albo
mailto:Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com
Stan na 22.05.2018